חקר והתמודדות עם הקיטוב בישראל בכלים חדשניים מתיאורית U

תקופה מאתגרת במיוחד בחברה בישראל. יש צורך לחשוב אחרת על השלם הישראלי והיחסים בתוכו, במבט קדימה. להיות יכולים לזהות אזורי עוורון. להפנות קשב מסוג אחר מהשכיח, מנקודת מבט שמתבוננת במכלול. לפעול מתודעת אקו ולא מתודעת אגו לעומתית שמאופיינת באיום, התקפה, מגננה, תוקפנות. להכיר תכנים שמונחים ברבדי עומק של התהליכים המתרחשים כיום.

הצטרפו אלינו להתכנסות של מנהיגים חברתיים מהספקטרום של החברה בישראל, אשר עסוקים במציאות הקיטוב, מעורבים ופועלים בה ומבקשים להבין אותה טוב יותר, מתוך מבט דינמי שאינו מקובע במה שכבר ידוע ונתפס כמובן מאיליו, ולזהות כווני פעולה.

מעבדה יוצרת בת 3 ימי מפגש שמיישמת עקרונות וכלים מתאוריית U לטובת הבנה רחבה ועשירה יותר של המציאות בישראל, מריבוי נקודות מבט, כבסיס לזיהוי אפשרויות התמודדות בעת הזו.

תיאוריית U היא תפיסה חדשנית למנהיגות ולהובלת תהליכים בגישה מערכתית, שיתופית ויצירתית, הקשובה באופן עמוק לחוויה האנושית. היא תורמת ליכולת של א.נשים לפעול מתוך חיבור בו-זמני לעמוד השדרה שלהם ולסביבה שבה הם פועלים. הגישה סוללת את הדרך להתמודדות אפקטיבית עם אתגרים מורכבים ומפתחת תעוזה לפעול ולפרוץ דרכים חדשות.
הגישה פותחה באוניברסיטת MIT בארה"ב, ע"י פרופ' אוטו שארמר וצוותו

מטרות ותכנים

המעבדה מכוונת למספר מטרות:

• התבוננות מרובה, משותפת ורעננה על המציאות בישראל כיום
• שיח לא שגרתי ויצירת חיבורים עם מובילים חברתיים
• פיתוח הבנות מעמיקות יותר על המציאות החברתית הנוכחית, רוחב יריעה שעשוי לחשוף אפשרויות חדשות לפעולה

המעבדה משלבת לימוד עקרונות וכלים מתאוריית U יחד עם יישום הכלים בתהליך מתפתח של חקר ופיתוח כווני פעולה בעת הזו. 

מידע נוסף על Social Presencing Theatre:

מידע נוסף על אראוונה היאשי:

הרשמה למעבדה

על מנת להבטיח את מקומך בקורס יש לבצע תשלום בחלון הבא